Szkolenie VMware. Rok 2022. Część 2. Wstęp. Szkolenie autoryzowane: Multi-chmury. vSphere 6.7. vSphere 7. Krótkie podsumowanie.

Wstęp


Witam wszystkich czytelników bloga o architekturze IT i nauce!

W poprzednim artykule z serii „Szkolenie VMware. Rok 2022” przeanalizowaliśmy listę kierunków i specyfikę autoryzowanego szkolenia VMware.

Dziś porozmawiamy o głównych programach szkoleniowych z zakresu Multi-chmury (Multi-Cloud).

Kierunek – Multi-chmury (Multi-Cloud) obejmuje programy szkoleniowe dotyczące VMware vSphere, vSAN, Site Recovery Manager, VMware Cloud Foundation, VMware Intergated OpenStack, vRealize Suite Lifecycle Manager, Automation, Orchestrator, Operations, Log Insight, VMware Cloud Director.

Liczba programów szkoleniowych na tych produktach jest dość duża, więc dzisiaj porozmawiamy tylko o kierunku VMware Sphere 6.7 i 7.

VMware vSphere 6.7


VMware vSphere to oprogramowanie do wirtualizacji serwerów i serce najnowocześniejszego oprogramowania centrum danych (SDDC), które pomaga uruchamiać, zarządzać, łączyć i chronić aplikacje we współdzielonym środowisku operacyjnym w chmurze.

Główne aktualne programy szkoleniowe dotyczące technologii vSphere 6.7 to:

● VMware vSphere: Instalacja, Konfiguracja, Zarządzanie (VMware vSphere: Install, Configure, Manage) [V6.7]

 • Czas trwania: 5 dni.
 • Poziom trudności: Profesjonalny.
 • Grupa docelowa: Administratorzy, Operatorzy.
 • Wymagania wstępne: Doświadczenie w administrowaniu systemami w systemach operacyjnych Microsoft Windows lub Linux.
 • Certyfikacja: Uczestnictwo w tym kursie kwalifikuje do następującego certyfikatu: VMware Certified Professional – Data Center Virtualization (VCP-DCV).

Ten pięciodniowy kurs obejmuje intensywne szkolenie praktyczne, które koncentruje się na instalowaniu, konfigurowaniu i zarządzaniu VMware vSphere 6.7, w tym VMware ESXi 6.7 i VMware vCenter Server 6.7. Ten kurs przygotowuje do administrowania infrastrukturą vSphere dla organizacji każdej wielkości. Ten kurs jest podstawą większości innych technologii VMware w centrum danych definiowanym programowo.

● VMware vSphere: Optymalizacja i skalowanie (VMware vSphere: Optimize and Scale) [V6.7]

 • Czas trwania: 5 dni.
 • Poziom trudności: Ekspert.
 • Grupa docelowa: Starsi Administratorzy, Specjaliści ds. Wdrożeń i Konsultanci, Architekci.
 • Wymagania wstępne: Zrozumienie pojęć przedstawionych w kursie VMware vSphere: Install, Configure, Manage.
 • Certyfikacja: Uczestnictwo w tym kursie kwalifikuje do takiej certyfikacji: VMware Certified Professional – Data Center Virtualization (VCP-DCV).

Ten pięciodniowy kurs nauczy Cię zaawansowanych umiejętności konfigurowania i utrzymywania wysoce dostępnej i skalowalnej infrastruktury wirtualnej. Dzięki połączeniu wykładów i laboratoriów konfigurujesz i optymalizujesz funkcje VMware vSphere 6.7, które stanowią podstawę prawdziwie skalowalnej infrastruktury, oraz dyskutujesz, kiedy i gdzie te funkcje działają najlepiej. Odwiedź ten kurs, aby pogłębić swoją wiedzę na temat vSphere i dowiedzieć się, w jaki sposób zaawansowane funkcje i mechanizmy kontroli mogą przynieść korzyści Twojej organizacji.

● VMware vSphere: Szybka ścieżka (VMware vSphere: Fast Track) [V6.7]

 • Czas trwania: 5 dni.
 • Poziom trudności: Ekspert.
 • Grupa docelowa: Starsi Administratorzy, Specjaliści ds. Wdrożeń i Konsultanci, Architekci.
 • Wymagania wstępne: Doświadczenie w administrowaniu systemami w systemach operacyjnych Microsoft Windows lub Linux.
 • Certyfikacja: Uczestnictwo w tym kursie spełnia wymagania szkoleniowe do uzyskania takiego certyfikatu: VMware Certified Professional – Data Center Virtualization (VCP-DCV).

Ten pięciodniowy intensywny kurs pozwoli Ci przejść od wstępnych do zaawansowanych umiejętności zarządzania VMware vSphere 6.7. Opierając się na instalacji i konfiguracji naszego najpopularniejszego kursu, zdobędziesz również zaawansowane umiejętności potrzebne do zarządzania i utrzymywania wysoce dostępnej i skalowalnej infrastruktury wirtualnej. Dzięki połączeniu wykładów i laboratoriów zainstalujesz, skonfigurujesz i zarządzasz vSphere 6.7. Poznasz funkcje, które stanowią podstawę prawdziwie skalowalnej infrastruktury, oraz omówisz, kiedy i gdzie te funkcje działają najlepiej. Ten kurs przygotowuje Cię do administrowania infrastrukturą vSphere dla dowolnej wielkości organizacji za pomocą vSphere 6.7, który obejmuje VMware ESXi 6.7 i VMware vCenter Server 6.7.

● VMware vSphere: Warsztaty Zaawansowanego Rozwiązywania Problemów ( VMware vSphere: Advanced Troubleshooting Workshop ) [V6.7]

 • Czas trwania: 5 dni.
 • Poziom trudności: Ekspert.
 • Grupa docelowa: Starsi administratorzy systemów, doświadczeni administratorzy systemów.
 • Wymagania wstępne: VMware Certified Professional 6.5 — Data Center Virtualization (VCP6.5-DCV) lub VMware vSphere: Install, Configure, Manage [V6.7] (z dwuletnim doświadczeniem) lub VMware vSphere: Optimize and Scale [V6.7] lub VMware vSphere: Troubleshooting Workshop [6.7] lub VMware vSphere: Fast Track [wersja 6.7] lub równoważna wiedza i doświadczenie administracyjne w zakresie ESXi i vCenter Server. Zalecane jest doświadczenie z interfejsem wiersza poleceń i pomyślne ukończenie kursu VMware vSphere: Optimize and Scale [V6.7].

Te pięciodniowe, intensywne warsztaty praktyczne zapewnią Ci zaawansowaną wiedzę, umiejętności i zdolności umożliwiające osiągnięcie kompetencji w rozwiązywaniu problemów w środowiskach VMware vSphere 6.7. Ten warsztat jest przeznaczony dla doświadczonych administratorów systemów i przedstawia techniki i umiejętności korzystania z interfejsów wiersza zarządzania (CLI) oraz klienta VMware vSphere. Te warsztaty skupiają się na badaniu i rozwiązywaniu problemów, analizie plików dziennika, aby pomóc zidentyfikować wpisy w pliku dziennika przyczyn źródłowych oraz konfigurowaniu określonych kluczowych funkcji vSphere.

● VMware vSphere: Seminarium praktyczne (VMware vSphere: Practitioner Workshop) [V6.7]

 • Czas trwania: 5 dni.
 • Poziom trudności: Ekspert.
 • Grupa docelowa: Administratorzy systemów i inżynierowie z podstawową lub średniozaawansowaną znajomością vSphere, którzy chcą dowiedzieć się, jak zarządzać cyklem życia vSphere.
 • Wymagania wstępne: Pomyślne ukończenie kursów VMware vSphere: Install, Configure, Manage [6.7]

Podczas tych pięciodniowych warsztatów wykonasz różne zadania, które na co dzień wykonuje administrator systemu. Zadania te obejmują uaktualnianie i aktualizowanie istniejącego środowiska podstawowego VMware vSphere oraz rozwiązywanie typowych problemów. Stosujesz koncepcje poznane na kursie VMware vSphere: Instaluj, konfiguruj, zarządzaj [V6.7], jednocześnie doskonaląc swoje umiejętności i kompetencje.

VMware vSphere 7


Nowa wersja vSphere 7 – największa innowacja od czasu wprowadzenia ESXi – to zunifikowana technologia do zarządzania kontenerami i maszynami wirtualnymi.

Główne aktualne programy szkoleniowe dotyczące technologii vSphere 7 to:

Wirtualizacja centrum danych VMware: podstawowe umiejętności techniczne (VMware Data Center Virtualization: Core Technical Skills).

 • Czas trwania: 4 dni.
 • Poziom trudności: Profesjonalny.
 • Grupa docelowa: Administratorzy, Operatorzy.
 • Wymagania wstępne: Znajomość systemów operacyjnych i zrozumienie podstawowych pojęć związanych z siecią, pamięcią masową i sprzętem komputerowym.
 • Certyfikacja: Zaleca się udział w tym kursie w celu uzyskania takiego certyfikatu: VMware Certified Technical Associate – Data Center Virtualization (VCTA-DCV).

Ten czterodniowy kurs praktyczny jest wprowadzeniem do VMware vSphere. Na tym kursie zdobędziesz umiejętności potrzebne do wykonywania zadań operacyjnych drugiego dnia, które zazwyczaj przypisywane są do ról operatora lub młodszego administratora w vSphere.

● VMware vSphere: Co nowego (VMware vSphere: What’s New) [V6.7 to V7]

 • Czas trwania: 3 dni.
 • Poziom trudności: Profesjonalny.
 • Grupa docelowa: Administratorzy, Operatorzy.
 • Certyfikacja: Uczestnictwo w tym kursie umożliwia kandydatom, którzy posiadają ważny VCP-DCV 2019 przejście na VCP-DCV 2020 bez zdania egzaminu certyfikacyjnego.

W tym trzydniowym kursie praktycznym poznasz nowe funkcje i ulepszenia VMware vCenter Server 7 i VMware ESXi 7. Scenariusze z życia wzięte, praktyczne laboratoria i wykłady nauczą Cię umiejętności potrzebnych do skutecznego wdrażania i konfigurowania VMware vSphere 7. Ten kurs jest zalecany klientom, którzy chcą wdrożyć vSphere 7 w swoim istniejącym środowisku vSphere.

● VMware vSphere: Instalacja, Konfiguracja, Zarządzanie (VMware vSphere: Install, Configure, Manage) [V7]

 • Czas trwania: 5 dni.
 • Poziom trudności: Profesjonalny.
 • Grupa docelowa: Administratorzy, Operatorzy.
 • Wymagania wstępne: Doświadczenie w administrowaniu systemami w systemach operacyjnych Microsoft Windows lub Linux.
 • Certyfikacja: Uczestnictwo w tym kursie kwalifikuje do następującego certyfikatu: VMware Certified Professional – Data Center Virtualization (VCP-DCV).

Ten pięciodniowy kurs obejmuje intensywne szkolenie praktyczne, które koncentruje się na instalowaniu, konfigurowaniu i zarządzaniu VMware vSphere 7, w tym VMware ESXi 7 i VMware vCenter Server 7. Ten kurs przygotowuje do administrowania infrastrukturą vSphere dla organizacji każdej wielkości. Ten kurs jest podstawą większości innych technologii VMware w centrum danych definiowanym programowo.

● VMware vSphere: Zaawansowane warsztaty administracyjne (VMware vSphere: Advanced Administration Workshop) [V7]

 • Czas trwania: 5 dni.
 • Poziom trudności: Ekspert.
 • Grupa docelowa: Starsi Administratorzy, Specjaliści ds. Wdrożeń i Konsultanci, Architekci.
 • Wymagania wstępne: Pomyślne ukończenie kursu VMware vSphere: Optimize and Scale [V7]; VMware Certified Professional – certyfikacja centrów wirtualizacji przetwarzania danych (VCP-DCV); Doświadczenie w administrowaniu systemami w systemach operacyjnych Microsoft Windows lub Linux.
 • Certyfikacja: Kurs w pełni spełnia cele egzaminu VMware Certified Advanced Professional – Data Center Virtualization Deploy.

Ten pięciodniowy kurs zapewnia praktyczną naukę, która zapewnia uczestnikom szeroki zakres umiejętności, od rutynowych zadań administracyjnych VMware vSphere 7 po złożone operacje i konfiguracje vSphere. Dzięki zajęciom laboratoryjnym studenci zanurzają się w realnych sytuacjach, z jakimi boryka się fikcyjna firma VMBeans. W takich sytuacjach studenci mają do czynienia z rzeczywistymi scenariuszami, z jakimi zmagają się firmy, które tworzą i skalują swoją wirtualną infrastrukturę.

Ten kurs wykorzystuje ćwiczenia laboratoryjne oparte na scenariuszach i nie zawiera instrukcji krok po kroku. Aby wykonać laboratoria oparte na scenariuszach, musisz przeanalizować zadania, przeprowadzić badania i znaleźć właściwe rozwiązanie. Dostarczane są referencje i proponowana dokumentacja.

Około 90% zajęć koncentruje się na zastosowaniach i jest nauczanych w laboratoriach.

● VMware vSphere: Optymalizacja i skalowanie (VMware vSphere: Optimize and Scale) [V7]

 • Czas trwania: 5 dni.
 • Poziom trudności: Ekspert.
 • Grupa docelowa: Starsi Administratorzy, Specjaliści ds. Wdrożeń i Konsultanci, Architekci.
 • Wymagania wstępne: Zrozumienie pojęć przedstawionych w kursie VMware vSphere: Install, Configure, Manage.
 • Certyfikacja: Uczestnictwo w tym kursie kwalifikuje do takiej certyfikacji: VMware Certified Professional – Data Center Virtualization (VCP-DCV).

Ten pięciodniowy kurs nauczy Cię zaawansowanych umiejętności konfigurowania i utrzymywania wysoce dostępnej i skalowalnej infrastruktury wirtualnej. Dzięki połączeniu wykładów i laboratoriów konfigurujesz i optymalizujesz funkcje VMware vSphere 7, które stanowią podstawę prawdziwie skalowalnej infrastruktury, oraz dyskutujesz, kiedy i gdzie te funkcje działają najlepiej. Odwiedź ten kurs, aby pogłębić swoją wiedzę na temat vSphere i dowiedzieć się, w jaki sposób zaawansowane funkcje i mechanizmy kontroli mogą przynieść korzyści Twojej organizacji.

● VMware vSphere: Rozwiązywanie problemów (VMware vSphere: Troubleshooting) [V7]

 • Czas trwania: 5 dni.
 • Poziom trudności: Ekspert.
 • Grupa docelowa: Starsi Administratorzy, Specjaliści ds. Wdrożeń i Konsultanci, Architekci.
 • Wymagania wstępne: Kurs VMware vSphere: Install, Configure, Manage. Doświadczenie z interfejsem wiersza poleceń jest wysoce zalecane, podobnie jak ukończenie kursu VMware vSphere: Optimize and Scale.
 • Certyfikacja: Uczestnictwo w tym kursie kwalifikuje do takiej certyfikacji: VMware Certified Professional – Data Center Virtualization (VCP-DCV). Uczestnictwo w tym kursie jest również zalecane, jeśli aspirujesz do uzyskania następującego certyfikatu: VMware Certified Advanced Professional – Data Center Virtualization (VCAP-DCV) Deploy.

To pięciodniowe praktyczne szkolenie zapewnia zaawansowaną wiedzę, umiejętności i kompetencje potrzebne do osiągnięcia kompetencji w zakresie rozwiązywania problemów z VMware vSphere 7.x. Warsztaty podniosą Twoje umiejętności i kompetencje w zakresie korzystania z interfejsu wiersza poleceń, klienta VMware vSphere, plików dziennika i innych narzędzi do analizy i rozwiązywania problemów.

● VMware vSphere: Szybka ścieżka (VMware vSphere: Fast Track) [V7]

 • Czas trwania: 5 dni.
 • Poziom trudności: Ekspert.
 • Grupa docelowa: Starsi Administratorzy, Specjaliści ds. Wdrożeń i Konsultanci, Architekci.
 • Wymagania wstępne: Doświadczenie w administrowaniu systemami w systemach operacyjnych Microsoft Windows lub Linux.
 • Certyfikacja: Uczestnictwo w tym kursie spełnia wymagania szkoleniowe do uzyskania takiego certyfikatu: VMware Certified Professional – Data Center Virtualization (VCP-DCV).

Ten pięciodniowy intensywny kurs pozwoli Ci przejść od wstępnych do zaawansowanych umiejętności zarządzania VMware vSphere 7. Opierając się na instalacji i konfiguracji naszego najpopularniejszego kursu, zdobędziesz również zaawansowane umiejętności potrzebne do zarządzania i utrzymywania wysoce dostępnej i skalowalnej infrastruktury wirtualnej. Dzięki połączeniu wykładów i laboratoriów zainstalujesz, skonfigurujesz i zarządzasz vSphere 7. Poznasz funkcje, które stanowią podstawę prawdziwie skalowalnej infrastruktury, oraz omówisz, kiedy i gdzie te funkcje działają najlepiej. Ten kurs przygotowuje Cię do administrowania infrastrukturą vSphere dla dowolnej wielkości organizacji za pomocą vSphere 7, który obejmuje VMware ESXi 7 i VMware vCenter Server 7.

● VMware vSphere: Optymalizacja i skalowanie oraz Rozwiązywanie problemów Szybka ścieżka (VMware vSphere: Optimize and Scale plus Troubleshooting Fast Track) [V7]

 • Czas trwania: 5 dni.
 • Poziom trudności: Ekspert.
 • Grupa docelowa: Starsi Administratorzy, Specjaliści ds. Wdrożeń i Konsultanci, Architekci.
 • Wymagania wstępne: Pomyślne ukończenie kursu VMware vSphere: Install, Configure, Manage [V7] lub równoważna wiedza i doświadczenie w administracji z ESXi i vCenter Server. Zdecydowanie zaleca się doświadczenie w pracy z wierszem poleceń..
 • Certyfikacja: Uczestnictwo w tym kursie spełnia wymagania szkoleniowe do uzyskania takiego certyfikatu: VMware Certified Professional – Data Center Virtualization (VCP-DCV).

Ten pięciodniowy przyspieszony kurs praktyczny jest połączeniem VMware vSphere: optymalizacja i skalowanie oraz VMware vSphere: rozwiązywanie problemów. Ten krótki kurs obejmuje tematy z każdego z tych kursów, aby zapewnić doświadczonym administratorom VMware wiedzę i umiejętności umożliwiające skuteczną optymalizację i rozwiązywanie problemów z vSphere na poziomie eksperckim.

● VMware vSphere: Projektowanie (VMware vSphere: Design) [V7]

 • Czas trwania: 3 dni.
 • Poziom trudności: Ekspert.
 • Grupa docelowa: Specjaliści ds. Wdrożeń i Konsultanci, Architekci.
 • Wymagania wstępne: Pomyślne ukończenie kursów VMware vSphere: Install, Configure, Manage i VMware vSphere: Optimize and Scale.
 • Certyfikacja: Ten kurs jest zalecany, jeśli aspirujesz do kolejnej certyfikacji: VMware Certified Advanced Professional – Data Center Virtualization (VCAP-DCV) Design.

To trzydniowe szkolenie wyposaża Cię w wiedzę, umiejętności i umiejętności potrzebne do projektowania wirtualnej infrastruktury VMware vSphere 7. Ten kurs omawia korzyści i zagrożenia związane z dostępnymi alternatywami projektowymi oraz dostarcza informacji wspierających podejmowanie właściwych decyzji projektowych. Na podstawie tego przykładu ćwiczysz swoje umiejętności projektowe, pracując z kolegami nad projektem projektowym.

● VMware vSphere z Tanzu: Wdrażanie i Zarządzanie (VMware vSphere with Tanzu: Deploy and Manage) [V7]

 • Czas trwania: 3 dni.
 • Poziom trudności: Średni.
 • Grupa docelowa: Doświadczeni administratorzy systemów i integratorzy systemów odpowiedzialni za rozwój i wdrażanie vSphere z Tanzu.
 • Wymagania wstępne: Pomyślne ukończenie kursów VMware vSphere: Install, Configure, Manage lub VMware vSphere: Optimize and Scale ORAZ VMware NSX-T Data Center: Install, Configure, Manage.

Podczas tego 3-dniowego kursu skupisz się na wdrażaniu i zarządzaniu VMware vSphere przy użyciu Tanzu. Dowiesz się, jak używać vSphere z Tanzu do koordynowania dostarczania klastrów Kubernetes i aplikacji kontenerowych w środowisku vSphere.

Krótkie podsumowanie


W tym artykule przyjrzymy się programom szkoleniowym Multi-chmury (Multi-Cloud): VMware vSphere 6.7 i 7.

W kolejnej publikacji z serii „Szkolenie VMware. Rok 2022” porozmawiamy o programach szkoleniowych w obszarach Multi-chmury (Multi-Cloud): VMware vSAN.

Śledź wiadomości, aż spotkanie będzie transmitowane za kilka dni.
Z poważaniem, AIRRA.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Szkolenie, Technologia, VMware, Wirtualizacja i oznaczony tagami , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.